Notify Message
Applications

Kelvèn

Status: ACCEPTED
Submitted on: Apr 30, 2010 at 11:49 PM
Race and Class
Tauren Druid
Hvor er du fra?

Vinstra!!

Tidligere Guilder?

var med og raide med core og seek and destroy på slutten pre tbc

Hvor gammel er du?

20

Raid Experience:

raidet mye før TBC, noe på slutten av TBC ikke Sun well.. WOTLK ICC frem til dream walker...

Din aktivitet? Hvilken dager kan du raide og hvilken dager kan du ikke raide?

varierer.. stort sett når som helst..

Talent Specc: (Forklar hvorfor du bruker dette speccet)

Boomkin

Hvorfor vil du joine C O R E?

Kjenner Alshara, Brimu, Chromium, Reflected, Regain, Bygdetulling osv...

Hva er ditt "Goal" i World of Warcraft?

To have fun.. King Slayer seff^^

Annen Informasjon:

Er social i guilden atm

Comments

0 Comments

Please login to comment